Digital læring som funker.

Grammatistes tar en helt ny tilnærming til digital språklæring – som faktisk funker. Her samles elever og lærere på ett sted, slik at øvelser enkelt kan tilpasses klasseromsundervisningen, samtidig som man kan dra nytte av vår store, kvalitetssikrede språkdatabase.

I 2023 lanserer vi innhold for 🇪🇸 spansk, 🇫🇷 fransk og 🇩🇪 tysk rettet mot undervisning på ungdomstrinnet og i videregående skole.

🇺🇦 For at ukrainske flyktninger skal få en god og trygg velkomst har vi nå også opplegg for norskopplæring. Ta gjerne kontakt dersom din organisasjon er interessert i å ta dette i bruk.